Projekt

Společně pro děti v Křesťanské MŠ, registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001879

Od 1. 9. 2016 naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci  OP VVV prostřednictvím výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Z finančních prostředků v celkové výši 403 810,- Kč hradíme tyto aktivity:

  • Školní asistent – personální podpora MŠ
  • Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – čtenářská a matematická pregramotnost
  • Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

logolink_MSMT_VVV_hor_barva_cz.indd

Prázdniny

Po dohodě se zřizovatelem bude naše mateřská škola uzavřena v době letních prázdnin

od 17.07.2017 do 1. 9. 2017.

 

Ve školce Vás přivítáme v pondělí 4. září 2017

 

Přejeme krásné prázdniny plné sluníčka