ZÁPIS DO MŠ

proběhne dne 10. května 2017 od 8.00 – 16.00 hod

Pracovat budeme se Školním vzdělávacím programem pod názvem

„Chodíme do školičky pro kluky a holčičky“

 

Přihlášku a příslušné tiskopisy si stáhněte z našich webových stránek, nebo vyzvedněte na místě, vezměte s sebou rodný list dítěte a OP

Pracovat budeme se Školním vzdělávacím programem pod názvem 

Kritéria pro přijetí dítěte ke vzdělávání do celodenní mateřské školy:

♥ Dosažení předškolního věku dítěte v období od 01.09.2017 do 31.08.2018

♥ Věk dítěte 4-5 let

♥ Věk dítěte 3-4 roky

♥ Do této mateřské školy dochází sourozenec dítěte

♥ Trvalý pobyt v obci

♥ Trvalý pobyt v obci v Ostravě

♥ Respektování rozšířeného křesťanského povědomí

Dětem nabízíme:

            ♥ čističky vzduchu ve všech třídách a hernách

            ♥ návštěvy divadelních představení

            ♥ Svatováclavský den, Zachumelení broučků, Vánoční trhy, Dětský karneval, Akademii školy, Dětský den, Školní výlet, Pasování dětí na školáky a mnoho jiného

            ♥ lyžování pod vedením profesionální firmy (starší děti)

            ♥ cvičení „Děti na startu“ pod vedením profesionální firmy

             ♥ dle zájmu plavání pod vedením profesionální firmy (starší děti)

V době zápisu si můžete s dětmi naše zařízení prohlédnout.

 

Telefon: 596 611 026                                                            e-mail: kms.ov@seznam.cz

                                                         www.kms-ov.cz