Vánoce

Vánoce ve školce

Srdečně Vás zveme na tradiční vánoční setkání

rodičů, dětí a zaměstnanců KMŠ,

které se koná na každé třídě v úterý 12.12. od 15.15 hod.

Program:

  • malý vánoční program dětí
  • možnost zakoupení malého pohoštění
  • zakoupení drobných vánočních výrobků
  • ochutnávka cukroví od Vás rodičů

 

Předpokládaný konec je v 17.00hod.

 

Srdečně zvou zaměstnanci KMŠ

Vánoční prázdniny

Oznámení

o uzavření mateřské školy z důvodů

vánočních svátků

Mateřská škola bude uzavřena

od soboty 23. prosince 2017 do úterý 2. ledna 2018.

Děti opět přivítáme ve středu 3. ledna 2018

Projekt

Společně pro děti v Křesťanské MŠ, registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001879

Od 1. 9. 2016 naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci  OP VVV prostřednictvím výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Z finančních prostředků v celkové výši 403 810,- Kč hradíme tyto aktivity:

  • Školní asistent – personální podpora MŠ
  • Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – čtenářská a matematická pregramotnost
  • Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

logolink_MSMT_VVV_hor_barva_cz.indd