Zachumelení broučků

Zachumelení broučků

9. listopadu na zahradě mateřské školy

Průběh:

  • 17:30 hod zahájení na školní zahradě
  • Krátký program dětí
  • Průvod se světýly na “dolinu”
  • Zachumelení broučků

Prosíme rodiče, aby si pro děti připravili lampióny nebo různá barevná světýlka, baterky, prostě to, co si mohou děti vzít do ruky a svítí (pozor na bezpečnost, ne svíčky).¨

Děti si také z domu přinesou “broučka” z přírodního materiálu (kaštan, malý kamínek, apod.) Více informací Vám podají na vyžádání učitelky na třídě.

 

Srdečně Vás na tuto novou akci zveme a doufáme, že se stane na nějakou dobu také tradicí naší mateřské školy.

Projekt

Společně pro děti v Křesťanské MŠ, registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001879

Od 1. 9. 2016 naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci  OP VVV prostřednictvím výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Z finančních prostředků v celkové výši 403 810,- Kč hradíme tyto aktivity:

  • Školní asistent – personální podpora MŠ
  • Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – čtenářská a matematická pregramotnost
  • Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

logolink_MSMT_VVV_hor_barva_cz.indd